Ochrana a zpracování osobních údajů

  Osobní údaje všech návštěvníků jsou anonymizované a poskytovatel stránek ani jejich vlastník není žádným způsobem schopen údaje zjistit. Maximalizujeme zabezpečení údajů, které jste nám svěřili a zpracováváme je vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejícími zákony. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány ani předávány žádným způsobem, který by nebyl uveden v těchto podmínkách o ochraně a zpracování osobních údajů nebo v podmínkách o užívání cookies.  

Zpracovatelem osobních údajů je podnikatel Pavel Štyrský, IČO: 46226338 se sídlem č.p. 253, 592 55 Bobrová

Využití kontaktního formuláře

  Při vyplňování kontaktního formuláře musí zákazník souhlasit se zpracováním osobních údajů, které dobrovolně poskytl. Jedná se zejména o jménu, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Všechny jmenované údaje zákazník poskytuje, abychom byli schopni odpovědět na jeho poptávku, kterou na našem webu dobrovolně učinil.   Údaje z kontaktních formulářů se nestávají součástí žádné databáze a jsou pouze zpracovány mailovou poštou na adresu majitele webových stránek, kde se stávají komunikačním vláknem. V případě, že nesouhlasíte s těmito podmínkami, a přesto chcete učinit poptávku, prosím zvolte komunikaci prostřednictvím telefonického spojení. Číslo je uvedené v sekci kontakty.

 

Sběr anonymizovaných dat o uživatelích pomocí aplikací třetích stran

  Stránky využívají aplikace třetích stran, které poskytují anonymizované informace o návštěvnících webu. Ohledně informací, které poskytujete skrz programy třetích stran se jedná zejména o:

  • Typ prohlížeče
  • Detaily o plug-inu prohlížeče
  • Místní časové pásmo
  • Datum a čas každého požadavku návštěvníka (tj příchod, odchod z každé webové stránky)
  • Jazykové preference
  • Odkazující web
  • Typ zařízení (tj. stolní počítač, notebook nebo chytrý telefon)
  • Velikost obrazovky, barevné hloubky obrazovky a systémová písma

Kompletní výčet najdete na stránkách poskytovatelů: https://www.facebook.com/about/privacy https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.google.com/policies/technologies/cookies/     Anonymizované údaje mohou sloužit k doručení reklamního sdělení. Osobní údaje v tomto případe zpracovává třetí strana. V našem případě se jedná zejména o firmy Facebook, inc. a Google, inc.,  

Právo být zapomenut

  V případě, že máte zájem nechat smazat konverzační vlákno z našeho přístupu k serveru poskytovatele mailových služeb, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese, kterou naleznete v sekci kontakty. Neprodleně po zpracování vašeho požadavku tak učiníme.  

Právo vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů

  Pokud již nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, které jste poskytli v souvislosti s Vaší poptávkou a chcete vzít svůj souhlas zpět, prosím napište svůj požadavek na mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktech. Váš požadavek bude vyřízen neprodleně po jeho zpracování.   Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů? Požadovat:        informace o uložení vašich osobních údajů                         vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů                         nechat údaje aktualizovat nebo opravit                         vymazání všech osobních údajů a údajů s tím spojených                         přenesení údajů Právo být informován o poručení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.   Vaším právem je kdykoli podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z nařízení General Data Protection Regulation a zákona o ochraně osobníéch údajů 101/2000 Sbírky k dozorovému úřadu. Takovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.