Vozidla, se kterými se v Naší autoškole setkáte

Skupina B

Škoda Fabia 4

18 let

B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenech a) až e)  zákona č. 361/2000 Sb., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

Skupina A1

Honda CBF 125

16 let

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

 

 


DSC_6627

 

Skupina A2

Suzuki GS500

18 let

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

 

Skupina A

Honda CBF 600

 • 24 let,

 • 21 let (pro tříkolová),

 • 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Skupina C

MAN 18.284

 • 21 let,

 • 18 let (jen pro stanovená vozidla)*),

 • 18 let (jen pro stanovené případy)**)

motorová vozidla (s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg


DSC_6561

Rozšíření C+ E 

 • 21 let,

 • 18 let (jen pro stanovené případy)**)

jízdní soupravy složené z skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg


DSC_6574

Rozšíření B + E 

18 let

jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, avšak nepřevyšující 3 500 kg

Skupina T 

Zetor CRYSTAL 8011 + přívěs BSS (dvoumontáž)

17 let

zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo


DSC_6557

DSC_6577


DSC_6593

DSC_6595

B96

18 let

Vozidla nad tři čtvrtě tuny, s nimiž souprava přesáhne celkovou maximální váhu skupiny B, tedy 3,5 tuny. Můžete oponovat, že i s takovou stačí řidičák na osobní auto (3500 kg plus do 750 kg). Jenže s oprávněním B96 můžete zapřahat za osobák podvalník, nosič jachty nebo třeba koňský přepravník, které tutově váží víc než 750 kg a přesáhnete s nimi 3500 kg. Celkem jste omezeni jen finální nejvyšší dovolenou hmotností 4250 kg.

Poznámka:

Řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do 19. ledna 2013; tato řidičská oprávnění opravňují od 19. ledna 2013 rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

Vysvětlivky:

*)        Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel.

**)      Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

***)    Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v základním rozsahu.

K provedení zákona o silničním provozu, pokud jde o oblast řidičských průkazů, byla vydána vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.