Zahájení kurzů

Mohou se již přihlašovat i ti, kterým bude v roce 2024 17 let.

Žďár nad Sázavou – v úterý 5. 9., 12. 9. a 19. 9. v 15:00

                                  – Kulturní dům (boční vchod, 1. patro)

                                  – letos poslední zahájení kurzů na motocykl   

                                  – dále v ZR možnost přihlášení každé úterý v 15:00 v KD

VÝHODY ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU v 17 letech

Od doby získání ŘP Vám běží dvouletá zkušební doba, tzv. řidičák na zkoušku. V den 18. narozenin můžete ihned řídit vozidlo bez dohledu (bez mentora). Nabízím Vaší dozorující osobě dobrovolné a bezplatné proškolení formou spoluúčasti na výcviku jako pozorovatel (nebude porušen zákon 247/2000 Sb.). V současné době se prodlužuje doba k získání ŘP, poptávka po autoškole a místa na závěrečné zkoušky převyšují možnosti autoškol a městských úřadů. Pokud si nyní zarezervujete místo v kurzu pro 17leté, zajišťuji Vám termín závěrečné zkoušky hned po dosažení sedmnácti let. Kdo se přihlásí letos, vyhne se pravděpodobnému každoročnímu zdražování autoškoly. K nezávazné a bezplatné rezervaci v kurzu stačí autoškole donést posudek o lékařské způsobilosti (lékařské vyšetření). Bližší informace na telefonu 605 412 396.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Pravidelně:

Žďár nad Sázavou - Kulturní dům "boční vchod"- úterý 15:00 

Další kurzy:

Bobrová - Obecní úřad Bobrová